نوآوری

نوآوری

چگونه هوش مصنوعی مهارت‌هایی را که شرکت‌ها از فریلنسرها نیاز دارند تغییر می‌دهد

پذیرش و استفاده از فناوری‌های جدید در حال تغییر مهارت‌هایی است که کارفرمایان می‌خواهند فریلنسرها ارائه دهند. امروزه هوش مصنوعی با تخصص، مهارت‌ها و خدمات مرتبط است و مدیران شرکت‌ها