مدیریت

مدیریت

مدیریت بحران: چگونه شرکت ها پس از یک بحران، قوی تر بیرون می آیند

بحران‌ها، همراهان اجتناب‌ناپذیر در زندگی شرکتی هستند. از رکود اقتصادی گرفته تا بلایای طبیعی یا همه‌گیری جهانی. اما توانایی یک شرکت برای پیشرفت در مواقع عدم اطمینان برای موفقیت بلندمدت